Przedsiębiorstwo Remat działa od 1989 roku, zajmujemy się:

  • projektowaniem, budową i remontem dróg oraz brukarstwem
  • projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją terenów zielonychWitamy
O Firmie
Referencje
Akt. realizacje
Historia

English

Kierownictwo :

Prezes Zarządu: Ryszard Geppert
Wiceprezesi Zarządu: Ryszard Szymański, Wojciech Zawieja


Liczba pracowników : 51Wpis do rejestru do wglądu :

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Ul. Poznańska 16-20
56-610 Wrocław
Numer KRS 0000192662


Konto Bankowe :

Konto bankowe
Bank Peako S.A. I/O Wrocław
Nr konta 67 1240 1994 1111 0000 2495 8383
NIP 895-001-13-01
Regon 008470137

Dane Finansowe :

Kapitał Zakładowy - 120 000,00 zł
Wyniki finansowe w tysiącach złotych

Rok Sprzedaż firmy Zysk netto
1997 2 738 75,7
1998 3 734 142,9
1999 4 200 320
2000 4 663 6,7
2001 3 045 3,4
2002 3 690,2 1,6
2003 3 405,7 1
2004 4 575,3 13,3
2005 4 057 18,5
2006 5 905,3 172,9
2007 7 710,3 417,8
2008 11 903,8 1 161,9