Realizowane projekty


Witamy
O Firmie
Referencje
Akt. realizacje
Historia

English

 1. Budowa: Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich na obszarze dzielnicy Fabryczna we Wrocławiu.

  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49; 53-633 Wrocław

  Termin realizacji: 01-06-2008 do 31-05-2011

  Zakres: Remont o powierzchni ca 7 000 m2 rocznie

  Podwykonawcy: nie występują

 2. Budowa: Przebudowa układu komunikacyjnego towarzysząca budowie osiedla Ogrody Grabiszyńskie obejmująca ulice Grabiszyńską , Hallera i starą Hallera.

  Zamawiający: Stellar Retail Development sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 23; 00-854 Warszawa

  Termin realizacji: 01-07-2008 do 30-04-2009

  Zakres:

  • roboty drogowe o pow. 7000 m2
  • gazociąg, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa
  • oświetlenie, kable nn i sn
  • telekomunikacja
  • organizacja ruchu zastępczego i docelowego

  Podwykonawcy:

  • Budex Wojciech Wilk – roboty sanitarne
  • PRT Południe - roboty elektryczne i telekomunikacyjne
  • Rotomat sp. z o.o. - organizacja ruchu zstępczego i docelowego

 3. Budowa: Remont ścieżek i alejek parkowych na terenie zieleni – sektor VIII parku Szczytnickiego we Wrocławiu

  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

  Termin realizacji: 01-10-2008 do 15-04-2009

  Zakres: remont alejek o powierzchni ok. 4300 m2

  Podwykonawcy: nie występują

 4. Budowa: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont wiaduktu w ciągu ulic Bolesława Krzywoustego nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

  Termin realizacji: 30-06-2008 do 28-02-2009

  Zakres projektu:

  • część konstrukcyjna wiaduktu
  • część architektoniczna
  • drogi i zieleń
  • odwodnienie
  • oświetlenie
  • organizacja ruchu docelowego
  • projekt technologiczny wykonania wiaduktu
  • organizacja ruchu zastępczego