Referencje

Przedstawione poniżej firmy to nasi klienci na przestrzeni ostatnich lat. Otrzymaliśmy od nich listy referencyjne, świadczące o najwyższej jakości wykonywanych przez nas usług. Listy te są zawsze do wglądu w naszym biurze.
Witamy
O Firmie
Referencje
Akt. realizacje
Historia

English

Dresden Tief und Strassenbau GmbH


Dresden Tief und Strassenbau GmbH
Gutzkowstrasse 10 - O 8012 Dresden


Na terenie Niemiec nasza firma wykonywała między innymi
- drogi z kostki kamiennej w zabytkowej części Meisen
- nawierzchnie z kostki kamiennej przy Semper Gallery w Dreźnie
"Wir koennen die Firma Remat mit Sicherheit empfehlen" - "Możemy spokojnie polecić firmę Remat"

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1 "Jedynka Wrocławska"


Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1
"Jedynka Wrocławska"
ul. Gabrieli Zapolskiej 1
50-032 Wrocław
tel. (071) 3443621

1 - Wykonane prace obejmowały drogi, parkingi i chodniki z kostki betonowej, o łącznej powierzchni całkowitej 6.5 tys. metrów kwadratowych oraz tereny zielone, wszystkie prace wykonano w ramach inwestycji :
- Browary Dolnośląskie "PIAST" we Wrocławiu
- budynek administracyjny przy ulicy Walońskiej 3/5 we Wrocławiu dla potrzeb MPEC
- pawilon handlowy EPI Market przy ul. Komandorskiej we Wrocławiu

2 - W ramach inwestycji "Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 29/41", firma Remat wykonała drogi i place z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 10 tys. metrów kwadratowych wraz z odwodnieniem.

3 - Drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodniki z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 7000 metrów kwadratowych, drogi i parkingi o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni około 4500 metrów kwadratowych w ramach inwestycji :
- Zakład Produkcyjny STANLEY FS Poland we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej
- Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich

4. Wykonanie dróg i parkingów o powierzchni ok. 4000m2 wraz z odwodnieniem w ramach inwestycji Hotel Park przy ul. Drobnera we wrocławiu

5. Drogi, parkingi i chodniki z kostki betonowej o łącznej powierzchni 10000 m2 na terenie fabryki tłoków "MAHLE" w Krotoszynie. Drogi, parkingi i chodniki z kostki betonowej o łącznej powierzchni 2500 m2 wokół Studia Filmowego ATM w miejscowosc Bielany Wrocławskie

6. Wykonanie dróg i parkingów o powierzchni około 12000 m2 wraz z odwodnieniem, w ramach inwestycji Zakład GRENFIELD w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Kappa Projekt w Legnicy


Zarząd Dróg i Komunikacji


Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Długa 49
53-633 Wrocław
tel. 3554016

1. Spółka "Remat" realizowała na rzecz Zarządu Dróg i Komunikacji modernizacje następujących ulic :
- Pogodna - Deszczowa (1993 - 1995 r.)
- Międzyrzecka (1995 r.)
- Bończycka (1995 r.)
- Francuska (1995 r.)
- Grochowiaka (1995-1996 r.)
- Kwiska - sięgacz (1996 r.)
- Norweska - sięgacze (1996 r.)
- Krynicka - łącznik (1996 r.)
Modernizacje polegały na budowie nawierzchni ulic wraz z zakładaniem terenów zielonych

2. Generalny Wykonawca modernizacji ul. Hiszpańskiej we Wrocławiu(2000):
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - ok. 1700m2
- wykonanie odwodnienia
- modernizacja oświetlenia drogowego
- założenie terenów zielonych w pasie drogowym - 250m2
- organizacja ruchu docelowego i zastępczego

3. Generalny Wykonawca przebudowy ul. Brzechwy na odcinku od ulicy Konopnickiej do ul. Ujejskiego we Wrocławiu (2000-2001):
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - ok. 2000 m2
- wykonanie odwodnienia
- modernizacja oświetlenia drogowego
- założenie terenów zielonych w pasie drogowym - 644 m2
- organizacja ruchu docelowego i zastępczego

4. Generalny Wykonawca modernizacji ulic Swinoujskiej i Pyrzyckiej we Wrocławiu (2002) :
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - około 4500 m2
- wykonanie odwodnienia
- wykonanie oświetlenia drogowego
- organizacja ruchu docelowego i zastępczego

5. Remonty cząstkowe z kostki kamiennej, betonowej, płyt betonowych i kamiennych na drogach miejskich dzielnicy Wrocław Fabryczna (1999-2002).
Zakres ok. 20 000 m2

6. Budowa łącznika drogowego od ul. Wrońskiego do odbiektów sakralnych przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu (2002/2003):
- nawierzchnia z kostki kamiennej i płyt granitowych 1150 m2
- odwodnienie nawierzchni drogowej
- zieleń
- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia
- organizacja ruchu zastępczego i docelowego

7. Wybudowanie zatoki autobusowej przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu (2003):
- nawierzchnia z kostki kamiennej , betonowej oraz nawierzchnia bitumiczna 700 m2
- zieleń
- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia
- organizacja ruchu zastępczego i docelowego

8. Budowa placu przed kościołem św. Wawrzyńca przy ul. Żernickiej we Wrocławiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem(2005):
- nawierzchnia z kostki kamiennej i płyt granitowych 872 m2
- odwodnienie nawierzchni drogowej
- zieleń
- oświetlenie
- organizacja ruchu zastępczego i docelowego

9. Budowa łącznika ulic Kołobrzeska – Koszalińska we Wrocławiu(2005/2006).
- nawierzchnia z betonu asfaltowego 881 m2
- nawierzchnia z kostki betonowej 428 m2
- nawierzchnia z kostki kamiennej 306,6 m2
- odwodnienie
- przebudowa kabli oświetleniowych i energetycznych
- przebudowa kabli telekomunikacyjnych
- zieleń
- organizacja ruchu zastępczego i docelowegoZespól Elektrociepłowni Wrocław S.A.


Zespól Elektrociepłowni Wrocław S.A.
50-220 Wrocław
ul. Łowiecka 24
tel. 3208111

Roboty obejmowały rozebranie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej placu przed budynkiem głównym EC Czechnica o pow. 2200 metrów kwadratowych, wykonanie nawierzchni chodnika i parkingu wokół budynku przy ul. Polnej w Siechnicach k/Wrocławia o powierzchni 1200 metrów kwadratowych

Mostostal Wrocław S.A.


Mostostal Wrocław S.A.
ul. Klimasa 46
50-950 Wrocław
tel. (071) 3368821

Wykonanie dróg i placów z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 7300 metrów kwadratowych, przy wznoszeniu terminalu spedycyjnego Spedpol we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 116

"PIAST" Browary Dolnosląskie S.A.


"PIAST" Browary Dolnosląskie S.A.
50-302 Wrocław
ul.Jedności Narodowej 204/210
tel. (071) 3212200

Modernizacja/budowa nawierzchni o łącznej powierzchni ok. 6000 metrów kwadratowych

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych


Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
50-556 Wrocław
ul. Śliczna 5
tel. 3368004

Roboty przygotowawcze polegające na zabezpieczeniu, przesadzeniu i karczowaniu roślin; dowiezienie ok. 10,000 metrów sześciennych ziemi urodzajnej; wykonanie trawników o powierzchni 3.5 ha; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ilości ok. 11000 sztuk; pielęgnacja i konserwacja roślin i trawników. Wszystkie powyższe prace wykonywane były przy modernizacji ul. Karkonoskiej, Dubois, Legnickiej

Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych we Wrocławiu


Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych we Wrocławiu
53-332 Wrocław
ul. Powstańców Sląskich 5
tel. 3626810

Budowa nawierzchni drogowej wraz z chodnikiem o długości 615 m na osiedlu Żerniki oraz wjazdy na posesje, odwodnienie i trawniki

Gładysz - Zakład Remontowo-Budowlany


Gładysz - Zakład Remontowo-Budowlany
53-147 Wrocław
ul. Sokola 13
tel. 3613282

Roboty drogowe przy Centrum Kształcenia Kadr Ubezpieczeniowych PZU S.A. w Karłowie w Górach Stołowych. Zakres robót obejmował wykonanie pełnej konstrukcji dróg, parkingów, placów postojowych i chodników o łącznej powierzchni ok. 5000 metrów kwadratowych, całość wykonano z bloczków betonowych na podbudowie tłuczniowej i bazaltowym materiale kamiennym

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu


Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu
50-224 Wrocław
pl. Strzelecki 19/21
tel 3287020

Zakres wykonywanych działan i ich lokalizacja :
- Usługa remontowa alejek ziemnych - Cmentarz Komunalny Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej 59 we Wrocławiu
- Usługa polegająca na zagęszczeniu i zamiałowaniu tłuczniem alejek ziemnych - Cmentarz Komunalny Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej 59 we Wrocławiu
- Usługa polegająca na zagęszczeniu i zamiałowaniu tłuczniem alejek ziemnych - Cmentarz Komunalny Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu


Wrozamet S.A.


Wrozamet S.A.
ul. Żmigrodzka 143
50-961 Wrocław

Plac manewrowy przy Magazynie Wyrobów Gotowych z drogami dojazdowymi i chodnikami oraz urzadzeniem terenów zielonych
Parking głowny z chodnikami i urzadzeniem terenów zielonych
Remont dróg zakładowych wraz z urządzeniem terenów zielonych


Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu


Miejski Zarząd Domów Pomocy Społecznej
we Wrocławiu

Roboty na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68
- rozbiórki istniejących nawierzchni bitumicznych i płytek betonowych wraz z podbudowaniem
- wykonanie nawierzchni na podbudowie tłuczniowej z kostki betonowej o pow. 3750 m2
- wykonanie odwodnienia terenu

Zarząd Zieleni Miejskiej


Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. M. Skłodowskiej -Curie 63A
50-369 Wrocław
tel 3286611

1. Rekultywacja Wzgórza Kilimandżaro i terenów przyległych we Wrocławiu (2001/2002)
Zadanie polegało na likwidacji byłych ogrodów działkowych , wraz z usunięciem dzikich wysypisk smieci na powierzchni 7 ha. Ponadto rekultywacja obejmowała założenie łąki parkowej, wycinkę suchych drzew i uporządkowanie podszytu w drzewostanie.

2. Odbudowa nawierzchni drogi technologicznej i placu postojowego na terenie Parku Milenijnego we Wrocławiu (2001)
prace obejmowały przebudowę na powierzchni 4392,5 m2 istniejącej drogi gruntowej i placu postojowego na drogę utwardzoną, tłuczniową o nawierzchni z mączki granitowej. Pod wartswy konstrukcyjne zastosowano geowłówkinę.

3. Remont ścieżek i alejek parkowych w Parku Szczytnickim, wpisanym do rejestru zabytków (2002/2003)

4. Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Chociebuskiej we Wrocławiu obejmujące (2003):
- ukształtowanie terenu
- wykonanie nowych alejek i placów z kruszywa granitowego
- wykonanie placu zabaw
- zagospodarowanie terenów zieleni

4. Remont ścieżek i małej architektury w Parku Południowym wpisanym do rejestru zabytków we Wrocławiu(2003)

5. Rewaloryzacja Placu Biskupa Nankiera we Wrocławiu w zakresie nawierzchni, zieleni i małej architektury. (2005)Korporacja Budowlana Zagłębia Miedziowego sp. z o.o.


Korporacja Budowlana
Zagłębia Miedziowego sp. z o.o.
Ul. Kamienna 1J
59-300 Lubin

1.Budowa dróg dojazdowych, wjazdów, chodników miejsc postojowych oraz wykonanie przebudowy ulic Gubińskiej i Budziszyńskiej przy budowie pzwilonu handlowego firmy LIDL. Powierzchnia zabudowy 6500 m2 (2003).

2. Budowa dróg dojazdowych wjadów , chodników , miejsc postojowych wraz z niezbędną przebudową dróg dojazdowych do wybudowanych obiektów handlowych sieci LIDL przy ulicach(2004):
- Grabiszyńskiej we Wrocławiu o pow. ok. 4 800 m2
- Bierutowskiej we Wrocławiu o pow. ok. 5 500 m2Zespół Elektrociepłowni Wrocław KOGENERACJA S.A.


Zespół Elektrociepłowni Wrocław
KOGENERACJA S.A.
Ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław

1. Wykonanie drogi wewnątrzzakładowej w Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach.
- projekt budowlany i wykonawczy
- wykonanie oświetlenia ulicznego
- wykonanie odwodnienia
- budowa drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego długości 750 mb3M Poland sp. z o.o.


3M Poland sp. z o.o.
al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn

1. Budowa dróg na terenie zakładu 3M przy ul. Kwidzyńskiej 6 we Wrocławiu. Zakres 10000m2 (2004).
2. Przebudowa ulicy Kowalskiej. Zakres 10 000 m2 (2006/2007).Georg Utz sp. z o.o.


Georg Utz sp. z o.o.
Ul. Nowowiejska 34
55-080 Kąty Wrocławskie

1. Roboty drogowe towarzyszące budowie hali magazynowej zakładów Georg Utz sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 34. Zakres ok. 5000 m2 (2005).Warbud S.A.


Warbud S.A.
Ul. Racławicka 146
Warszawa

1. Roboty drogowe towarzyszące adaptacji budynku Szkoły Podstawowej na siedzibę Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 13/15. Zakres około 4850 m2 (2003/2004)
2. Wykonanie dróg, parkingów, chodników, zagospodarowania terenu i zieleni na budowie Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego mieszczącego się przy Bulwar Joliot – Curie we Wrocławiu. Zakres około 4800 m2 (2005/2006).BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o.


BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o.
Ul. Wita Stwosza 39
35-113 Rzeszów

1. Roboty drogowe towarzyszące budowie pawilonu meblowego Black Red & White w Bielanach Wrocławskich. Zakres 6500 m2 (2005/2006).MOTA- ENGIL S.A.


MOTA-ENGIL S.A.
Ul. Sołtysowska 14 A
31-589 Kraków

1. Roboty drogowe związane z przebudową wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – droga nr 347. Zakres ok. 14 000 m2 (2006).Zakład Produkcyjny ETO Magnetic

Budowa: Zakład Produkcyjny ETO Magnetic przy ul. Cesarzowickiej we Wrocławiu

Generalny Wykonawca: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Taneczna 18A

Termin realizacji: 01-03-2007 do 14-09-2007

Zakres: roboty drogowe, budowa nawierzchni z kostki betonowej o pow. ok. 9000m2

Podwykonawcy: nie występują

Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu

Budowa: Przebudowa ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul Czajkowskiego do ul. Filomatów we Wrocławiu

Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

Termin realizacji: 11-01-2007 do 30-06-2007

Zakres:

  • roboty drogowe : budowa nawierzchni z kostki betonowej o pow. ok. 3000m2
  • przebudowa istniejącej sieci wodociągowej
  • budowa odwodnienia nawierzchni
  • przebudowa linii energetycznych
  • budowa oświetlenia drogowego

Podwykonawcy: Podwykonawcy: Zaberd S.A. – Wrocław ul. Borowska 1/3a (roboty elektryczne; organizacja ruchu zastępczego i docelowego), Budex Wojciech Wilk (roboty odwodnieniowe i instalacyjne)

Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu

Budowa: Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich na obszarze dzielnicy Fabryczna we Wrocławiu.

Zamawiający: Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu ul. Długa 49; 53-633 Wrocław

Termin realizacji: 01-10-2005 do 30-09-2008

Zakres: Remont o powierzchni ca 10 000 m2 rocznie

Podwykonawcy: nie występują

Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu

Budowa: Przebudowa ul. Kwidzyńskiej od ul. Działdowskiej do ul. Bruecknera wraz ze skrzyżowaniem.

Zamawiający: Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu ul. Długa 49; 53-633 Wrocław

Termin realizacji: 02-06-2006 do 30-11-2007

Generalny Wykonawca: Skanska S.A. ul. G. Zajączka 9 ; 01-518 Warszawa

Zakres: Budowa i pielęgnacja terenów zielonych

Podwykonawcy: nie występują

Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu

Budowa: Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8

Zamawiający: Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu ul. Długa 49; 53-633 Wrocław

Termin realizacji: 23-06-2006 do 31-12-2008

Generalny Wykonawca: Skanska S.A. ul. G. Zajączka 9 ; 01-518 Warszawa

Zakres: Budowa i pielęgnacja terenów zielonych

Podwykonawcy: nie występują

Archicom Realizacja Inwestycji sp. z o.o.

Budowa: Roboty drogowe towarzyszące budowie budynku biurowego przy ul. Strzegomskiej 140-146 we Wrocławiu

Zamawiający: Archicom Realizacja Inwestycji sp. z o.o. Ul. Liskiego 7 50-345 Wrocław

Termin realizacji: kwiecień 2008 do czerwiec 2008

Generalny Wykonawca: Skanska S.A. ul. G. Zajączka 9 ; 01-518 Warszawa

Zakres: roboty drogowe o powierzchni ok. 4700 m2

Podwykonawcy: nie występują